dorty svatební

Před podáváním se obvykle koná obřad krájení dortu, který je symbolem štěstí a prosperity pro novomanžele i všechny hosty. Krájení svatebního dortu začíná nevěsta pravou rukou a ženich ji pomáhá nůž přidržovat. 

  • První kousek patří novomanželům, kteří ho jedí společně.
  • Další porci servíruje ženich nevěstiným rodičům.
  • Následně nevěsta předává porci rodičům ženicha.
  • O další servírování hostům se již stará obsluha.
  • Dort jedí svatebčané společně.

 

Ukázka naší tvorby:

V současné době stránku připravujeme ....